CatalàCastellano

 

 

DOCUMENTS

El BOE del 24 de setembre de 2010, publica l'ordre per la qual es crea la Comissió Mixta per les servituds acústiques i el Pla d'Acció de l'Aeroport de Barcelona.
Aquesta comissió mixta informarà, prèvia i preceptivament, l'establiment de les servituds acústiques i els plans d'acció associats, vetllant per la seva cumplimiento.Asimismo es regula la composició i funció d'aquests òrgans col.legiats interministerials en què es preveu la participació dels representants de la Comunitat Autònoma, dels quals almenys un haurà de representar als ajuntaments afectats.

veure document