CatalàCastellano

 

 

DOCUMENTS 2006

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOTASIGNATS PER L’AFECTACIÓ QUE PRODUEIXEN A LA CIUTAT DE CASTELLDEFELS ELS VOLS DELS AVIONS, A CONSEQÜÈNCIA DE L’ACTIVITAT AEROPORTUÀRIA DE L’AEROPORT DEL PRAT.

Castelldefels suporta, des de fa molts anys, el vol, l’enlaireament i l’aterratge dels avions. Aquesta activitat s’’incrementa dia a dia i està generant a la totalitat de la població afectacions mediambientals considerables, principalment acústiques.


La nostra ciutat sempre ha manifestat que no està en contra de l’ampliació de l’aeroport, però que les solucions operatives  que se’n deriven  no haurien  d’incrementar les afectacions sobre la població sinó que, al contrari, s’haurien d’eliminar les que històricament es venien patint.

Lamentem que l’ampliació efectuada amb una tercera pista no ha servit per eliminar els problemes històrics, sinó que els ha augmentat fins a nivells realment insuportables.

Considerem que s’han de trobar solucions que evitin que la població sigui sobrevolada per qualsevol tipus d’avió en circumstàncies que generi la més petita afectació mediambiental als seus ciutadans.

Castelldefels considera que les afectacions a la població són un problema mediambiental seriós i molt important i, per tant, ha de prevaler sobre altres decisions que tenen un grau de conflictivitat mediambiental inferior.

Així mateix, considera que les institucions de rang superior al municipi tenen un deure legal i ètic de mantenir una vigilància activa i estricta de les activitats del gestor de l’aeroport, en totes aquelles activitats que suposin una possible afectació a la població, i han de disposar de mitjans tècnics i humans perquè el seu seguiment sigui correcte i efectiu.

Els nostres ciutadans han de rebre informació periòdica i comprensible dels seguiments i de les accions correctores que emprenguin els responsables de la gestió i els responsables del seu control.

Per tot això, sol.licitem als ens competents dels Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, el següent:

a)    A curt termini, que es vetlli perquè el gestor de l’aeroport:

1.-Prengui les mesures necessàries perquè es redueixin significativament els vols que afectin a la població.
2.-Elimini els incompliments de les normatives de vol establertes.
3.-Prengui mesures restrictives sobre les flotes que produeixen major afectació acústica.
4.-Informi a l’Ajuntament de les decisions que es prenguin i dels seus resultats, així com d’aquelles que puguin estar en fase d’estudi.
5.-Que es decideixi oficialment la NO opció de gestió de l’aeroport amb pistes independents.

b)    A mig termini: considerant que hi ha solucions tècniques que poden aconseguir que no hi hagi vols d’avions pel terme municipal de Castelldefels, s’ha de crear un equip encarregat de buscar i plasmar les solucions; aquest equip ha de començar urgentment les seves tasques i ha de definir un pla d’actuació i un calendari per a la solució definitiva.

c)    Per tal d'aconseguir tots plegats -institució i ciutadania- l'objectiu que compartim en relació al fet que l'ampliació de l'aeroport no vagi en detriment de la qualitat de vida de les persones que hi viuen a prop, l'Ajuntament de Castelldefels durà a terme i/o recolzarà les accions i actuacions que consideri adients en l'assoliment d'aquest objectiu.


Notificar la present moció al Ministeri de Foment i Medi Ambient, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i als diferents ens territorials i organismes que formen part de la Comissió de Seguiment.

Castelldefels,  24 d’abril de 2006.


preservermcastelldefels©2006


Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra política de privacidad política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.
EU Cookie Directive plugin by