CatalàCastellano

 

 

COMUNICATS 2007

La Federació d’A.A.V.V. de Castelldefels ha presentat el 30 de juliol de 2007 al·legacions al mapa de soroll presentat per AENA. La Directiva Europea 2002/49/CE obliga els seus estats membres a l'elaboració de mapes estratègics de soroll per a aquells aeroports, com el de Barcelona, amb més de 50.000 moviments anuals, sobre la base d'indicadors de soroll comuns. El termini per complir amb aquesta obligació va expirar el passat 30 de juny.

La Federació d’A.A. V.V., atesa la importància que pot tenir per al futur de Castelldefels, ha fet al·legacions per causa de la seva disconformitat amb el mapa presentat per AENA.

Aquest mapa correspon a l'any 2005, any en el qual es va considerar, durant els primers 10 mesos, un període transitori i no reflecteix en absolut les afectacions actuals ni les possibles futures afectacions si s'utilitzen pistes independents. Per tot això i en defensa de tots els interessos dels veïns i veïnes de Castelldefels, la Federació d’A.A. V.V. ha presentat les següents al·legacions:

Primera.- El període pres en consideració en el mapa de soroll no s'ajusta a l'indicat a la directiva 2002/49; per tant, demanem l'elaboració d'un nou mapa (o modifiqui l'actual) que inclogui els escenaris d'afectació corresponents als dos períodes de temps que abasten la totalitat del 2006.

Segona.- El mapa no inclou un estudi detallat d'afectació de zones sensibles i, en particular, les Escoles d'Enginyeries del Parc d'Alta Tecnologia de Castelldefels. Per això, al·leguem la necessitat que es presenti un mapa que tingui en compte l'existència de les Escoles d'Enginyeries, que el mapa actual ignora i exclou del seu àmbit d'aplicació, i presentin estudis detallats per als diferents escenaris quant a l'afectació de les zones sensibles per a les diferents configuracions i rutes.

Tercera.- La necessitat de millorar la transparència del mapa en relació amb la població afectada.  Tal exigència està reflectida en la Directiva 2002/49 en el seu article 9.2; per això, al·leguem la necessitat que es presentin en els estudis taules dels totals de les variables de població analitzades, una cop aplicada sobre el nombre d'habitatges la grandària mitjana de la llar.

Quarta.- La necessitat d'incorporar als diferents escenaris els desenvolupaments urbanístics en els entorns pròxims a l'aeroport.
Al llarg de la presa de decisions, i sabent l'existència de l'ampliació de l'aeroport, assenyalem que s'han seguit produint desenvolupaments urbanístics en els municipis més propers a l'entorn aeroportuari, condicionant-les. Això ha perjudicat notablement Castelldefels.

Castelldefels, setembre 2007
preservermcastelldefels©2006